مــــزایا

مدیران، مسئولین، نمایندگان مجموعه رادمان، با ایمان به خدا و توکل بر او در انجام امور، تمام همت و توان خود را منعطف داشته اند تا بتوانند با تکیه بر دانش و توانمندی های خود، گام محکمی را در پیشـرفـت هـای اقتصادی کشور بردارند.
گروه جوان و پرانرژی بازرگانی رادمان، در تلاش است تا تحولی عظیم در عرصه شیرینی و شکلات و همچنین تنقلات ایران و جهان ایجاد نماید و این مسئله به نوبه خود سبب می شود تا فـرصتی برای ایجاد شرایط شـغلی جدید فراهم شود.